privacybeleid

PRIVACYBELEID

Hieronder vind U  welke gegevens genoteerd worden en waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Uw wettelijke rechten worden ook genoemd. 

Acupunctuurwerkt.nl

Esther van Dorst, arts acupuncturist, lid NAAV/NVA

Amsterdamsestraatweg 699, 3555 HD Utrecht
tel. 06-16659183

Doel gegevensvastlegging:
• medische behandeling
• behandeling met acupunctuur
• verwijzing
• administratie, maken van afspraken
• innen van consult kosten
• facturering
• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in het dossier:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• medische gegevens
• relevante zaken m.b.t. seksualiteit
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
• contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:
• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
• om (na afzonderlijk van door U verkregen toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
• geanonimiseerd (na afzonderlijk van door U verkregen toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Uw rechten:
• bij de intake vragen wij toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• wij noteren uw toestemming in je dossier;
• wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
• U heeft recht op intrekking van verleende toestemming
• U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw behandelend art en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.